Vad är skillnaden mellan privata insamlare och allmän insamlingplatsn?  

Våra gratis återvinningsprogram omfattar två huvudsakliga typer av engagemang.

Du kan delta i ett program genom att bli en privat insamlare. Privata insamlare samlar vanligtvis avfall som de själva har samlat ihop hemma. Privata insamlare som är registrerade i ett program kan ladda ner förbetalda fraktetiketter för att returnera sitt avfall till oss. 

Det andra alternativet är att inrätta en allmän insamlingsplats. En allmän insamlingsplats är en lokal insamlingsplats där allmänheten kan lämna sitt TerraCycle-avfall för återvinning. Det är en central, allmänt tillgänglig plats där man kan lämna in specifika typer av avfall och förpackningar för återvinning.

Allmänna insamlingsplatser visas även på våra programkartor för att ge allmänheten möjlighet att återvinna tillsammans. Med andra ord kan människor lämna svåråtervinningsbart avfall till din allmänna insamlingsplats, som du sedan skickar till TerraCycle. Oavsett om man är registrerad som allmän insamlingsplats eller privat insamlare kan man tjäna poäng och lösa in dem mot donationer till en skola eller välgörenhetsorganisation när ett paket uppfyller minimivikten.

Stegen för att skicka avfallet till oss är desamma för privata insamlare som för administratörer av allmänna insamlingsplatser. Likväl kommer administratörerna att kunna skicka in fler och tyngre försändelser med avfall. Det innebär att man gör större skillnad för miljön eftersom man förhindrar att fler produktförpackningar hamnar på soptippen. Dessutom kan man tjäna fler TerraCycle-poäng som kan lösas in mot donationer som stöd för olika ändamål, skolor, välgörenhetsorganisationer och verksamheter.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.